Hej Felix, Norshipping 4-6 juni
Hej Felix,
 
Velkommen til å møte Mattias og Tim i JUMOs stand D01-17 for å informere om nye produkter og innovative løsninger.
 
Nor-Shipping er “Your Arena for Ocean Solutions” og vårt mandat er å bidra til å identifisere bærekraftige forretningsmuligheter for martitim næring i havrommet. Vi er en arena for maritim kompetanse, digitalisering og verdifulle nettverk, hvor det løftes frem lønnsomme, bærekraftige løsninger som tar maritim næring, havnæringene – og verden – videre.
 
For en personlig avtale, vennligst send en e-post til Tim Seire eller Mattias Jönsson.
 
Vi ser fram til ditt besøk!
 
Mattias Jönsson & Tim Seire

JUMO MarineTemp - Pt100 / Pt1000 for innskruing med maritime typegodkjenning fra Bureau Veritas

JUMO Marine Temp
 
• Rask respons tid - kon spiss resulterer i responstider for t0.9 = 14 s (vann)
 
• Forbedret sikkerhet - takket være vellykket testing av Bureau Veritas
 
• Fleksibel og tidsbesparende oppstart - ved hjelp av standard prosesstilkoblinger
 

Punkt- og kontinuerlig nivå-målinger med JUMO NESOS

Med produktserien JUMO NESOS presenterer JUMO for første gang enheter for punktnivåmålinger ved hjelp av en flyt- og tungekontakt på markedet. JUMO gjør også det samme for nivåmåling ved hjelp av en flyt- og tungekjede.

Maritime brosjyre

 
Denne brosjyren gir en oversikt over JUMOs produkter som er tilgjengelig for den maritime næringen. Selvfølgelig blir vi glade for å trene spesifikt, individuelt tilpassede løsninger med dere.
 
 Denne e-postmeldingen er beregnet for Felix Martella.

Ønsker du å få færre utsendelser? Oppdater din profil.

Ønsker du å avslutte ditt abonnement? Avregistrering

 
Sosiale medier

LinkedIn Facebook YoutubeJUMO AS
Storgata 4 A
1767 Halden, Norge

Telefon: +47 67 97 37 10
Fax:       +47 67 97 37 11

E-mail:   info.no@jumo.net
Internet: www.jumo.no